Fizika in kemija - kako se te znanosti razlikujejo?

Fizika in kemija sta znanosti, ki neposredno prispevata k tehnološkemu napredku v 21. stoletju. Obe disciplini preučujeta zakone delovanja okolice, spremembe najmanjših delcev, ki jih sestavljajo. Vsi naravni pojavi imajo kemično ali fizično osnovo, zadeva vse: luminiscenco, pekoč občutek, vretje, taljenje, vsako interakcijo z nečim.

Vsi v šoli so preučevali osnove kemije in fizike, biologije in naravoslovja, toda vsi ne povezujejo svojega življenja s temi znanostmi, ne more vsakdo določiti meje med njimi.

Da bi razumeli, katere so glavne razlike med fizikalno in kemijsko znanostjo, jih moramo najprej natančneje preučiti in se seznaniti z osnovnimi določbami teh disciplin.

O fiziki: gibanje in njegovi zakoni

Fizika se ukvarja z neposredno študijo splošnih lastnosti okolice, enostavnih in zapletenih oblik gibanja snovi, naravnih pojavov, ki so podlaga za vse te procese. Znanost raziskuje lastnosti različnih materialnih objektov in manifestacije interakcij med njimi. Tudi pod fizičnim pištoljem so splošni zakoni za različne vrste snovi; ta poenotena načela se imenujejo fizikalni zakoni.

Fizika je v mnogih pogledih temeljna disciplina, saj najpogosteje obravnava materialne sisteme na različnih ravneh. Je v zelo tesnem stiku z vsemi naravoslovnimi znanostmi, zakoni fizike določajo biološke in geološke pojave v enaki meri. Z matematiko obstaja močna povezava, saj so vse fizične teorije oblikovane kot številke in matematični izrazi. Grobo rečeno, disciplina široko proučuje absolutno vse pojave v okolju in vzorce njihovega nastanka, ki temeljijo na fizikalnih zakonih.

Kemija: za kaj gre?

Kemija se ukvarja predvsem s preučevanjem lastnosti in snovi v kombinaciji z njihovimi različnimi spremembami. Kemične reakcije so rezultat mešanja čistih snovi in ​​ustvarjanja novih elementov.

Znanost tesno sodeluje z drugimi naravnimi disciplinami, kot so biologija, astronomija. Kemija preučuje notranjo sestavo različnih vrst snovi, vidike interakcije in transformacije sestavnih snovi. Tudi kemija uporablja svoje zakone in teorije, zakone, znanstvene hipoteze.

Katere so glavne razlike med fiziko in kemijo?

Pripadati naravoslovnim znanostim precej v tem, kar združuje te znanosti, vendar je med njimi veliko bolj različno kot splošno:

  1. Glavna razlika med dvema naravoslovnima znanostma je v tem, da fizika preučuje elementarne delce (mikrokozmos, to vključuje atomsko in nukleonsko raven) in različne lastnosti snovi, ki so v določenem agregatnem stanju. Kemija se ukvarja s preučevanjem samih procesov »združevanja« molekul iz atomov, zmožnosti vnosa snovi v eno ali drugo reakcijo s snovjo druge vrste.
  2. Podobno kot biologija z astronomijo sodobna fizika v metodoloških orodjih priznava veliko iracionalnih konceptov, predvsem pa teorije o izvoru življenja na Zemlji, izvoru vesolja, povezanosti s filozofijo pri obravnavanju konceptov temeljnega vzroka »ideal« in »material«. Kemija pa je ostala veliko bližje racionalnim temeljem točnih znanosti, ki se je oddaljila od starodavne alkemije in filozofije kot celote.
  3. Kemična sestava teles v fizikalnih pojavih ostaja nespremenjena, kakor tudi njihove lastnosti. Kemijski pojavi omogočajo preoblikovanje snovi v drugo s pojavom novih lastnosti; v tem je razlika med predmeti, ki jih proučujejo te discipline.
  4. Širok razred pojavov, ki jih opisuje fizika. Kemija je mnogo bolj specializirana disciplina, osredotočena je le na proučevanje mikrosvijeta (molekularne ravni), za razliko od fizike (makrokozmos in mikrosvet).
  5. Fizika se ukvarja s preučevanjem materialnih objektov s svojimi lastnostmi in lastnostmi, kemija pa izhaja iz sestave teh predmetov, najmanjših delcev, ki jih sestavljajo in ki medsebojno vplivajo.

Zaključek

Te znanosti razumejo in interpretirajo zakone sveta na svoj način, skozi prizmo lastnih raziskav, ciljev, subjekta in predmeta študija. Različni materialni objekti, zakoni njihovega gibanja, interakcije na različnih ravneh - to je fizika. Molekularna sestava snovi, ki sestavljajo te materialne objekte, njihove notranje spremembe in rezultati takih dejanj je kemija.

Priporočena

Glavne razlike med predmetom in predmetom študija
2019
Ciprofloksacin ali Amoksicilin - ki je bolje izbrati
2019
Katera polnila je boljša od tinselita ali holofiberja: značilnosti in primerjava
2019