Kakšna je razlika med teocentrizmom in deizmom?

V celotnem zgodovinskem razvoju je bil svet vedno znova poln verskih vojn in konfliktov. Religija je postala povezava, ki je povezovala ali, nasprotno, ločila človeške družbe. Pagani so se borili z verniki, križarska vojna je povzročila smrt milijonov ljudi itd. Da bi razumeli preobrazbo verskih pogledov skozi čas in kako so vplivali in vplivali na družbeno strukturo, se je treba sklicevati na zgodovino različnih religioznih pogledov, ki določajo osnovo človeškega življenja. V nadaljevanju bomo obravnavali splošne in razlikovalne značilnosti deizma in teocentrizma.

Teocentrizem kot filozofski koncept

Koncept teocentrizma izvira iz srednjega veka v Evropi in je značilen za monoteistične kulture. Prejšnji pogled na svet je bil poganski .

Za ta koncept je značilno razumevanje in dojemanje Boga in vsega božanskega kot enega in najvišjega absolutnega. Bog je temelj sveta, njegov ustvarjalec. Pomen človeškega obstoja je v božanskem bistvu. Vsako dobro, vsako življenje nastane samo z njimi. Zato ima filozofija teocentrizma drugo ime - božji centerizem.

Razlikujejo se naslednje značilnosti tega pogleda na svet:

 • Edini vir vsega je Bog.
 • Zavezani so k pomenu in namenu obstoječega.
 • Človek je bil ustvarjen v božanski podobnosti.
 • Vse dejavnosti morajo biti usmerjene k samopoznavanju in poznavanju Boga.

Verjame se, da se Bog nenehno odpira človeku, da mu je na voljo, vzdržuje dialog z njim. Razumeti in interpretirati predmet pomeni razkriti njegovo povezavo z božanskim. Hkrati je sam Bog vedno v skrivnostnem prostoru, do katerega si mora človek vse življenje prizadevati, da se približa.

Toda sčasoma se družba začenja odmikati od zaznavanja tega pojma kot temeljnega, postopoma se premika k zanikanju Boga kot središča vesolja (ateizem). Vrednost teocentrizma danes leži v dejstvu, da je temelj vseh monoteističnih religij.

Deizem kot filozofska smer

Prvič je ta koncept leta 1593 oblikoval Jean Bodin in že v XVII-XVIII. Stoletjih je postal eno najpomembnejših območij v Evropi. Ko se je začela evropska industrijska revolucija, so se v mnogih državah začela odpirati številna podjetja, vključno z različnimi znanostmi fizike, ki je omogočala vse več odkritij, vendar ne na verski osnovi. Zato se je v družbi pojavila potreba po ustvarjanju novega in obnovljenega učenja, ki bi zadovoljilo vsa človeška vprašanja s svojimi prepričljivimi odgovori. Deizem je razdeljen na več tokov. Nekateri znanstveniki primerjajo, včasih celo združujejo, pojme deizma in ateizma.

Značilni znaki deizma:

 • Želja po doseganju harmonije znanstvenega in božanskega znanja o vesolju in zanikanje njihove nezdružljivosti.
 • Visoko spoštovanje človeških kognitivnih sposobnosti.
 • Zagotavljanje absolutne svobode posamezniku.
 • Uporaba naravoslovja in opazovanje za poznavanje okolice.
 • Zanikanje mističnih in nadnaravnih pojavov.
 • Izjava o Božji nezmožnosti vplivanja na svetovne dogodke in dogodke ali njegovo popolno nesodelovanje.

Podobnosti obeh smeri

Iz prve obravnave se zdi, da sta oba toka zelo podobna. Bog je priznan kot ustvarjalec sveta v obeh, vse bitje je njegovo ustvarjanje. Vsak predmet, vsak pojav lahko razložimo z vidika božanske volje.

Razlikovalni pojmi

Oba toka sta se v Evropi razvijala v različnih obdobjih: teocentrizem pred deizmom, ki je služil kot osnova, na kateri so se ljudje potem odzvali v skladu z zahtevami časa, da bi oblikovali nov koncept.

Katere so druge posebnosti deizma in teocentrizma?

 1. Zanikanje deizma brezmejne cerkvene oblasti, medtem ko je v teocentrizmu Cerkev prevladujoča funkcija.
 2. Dopustnost znanja in odkritja naravoslovja v deizmu . Bil je celo imenovan "religija razuma", medtem ko je teocentrizem v svojem znanju temeljil izključno na Bogu.
 3. Deizem ni vera v svojem tradicionalnem pomenu . Za razliko od teocentrizma, zanika vsako dogmo in božansko razodetje.
 4. Predstavniki deizma so bili osebe z višjo izobrazbo, ki so se ukvarjali s študijem različnih znanosti, medtem ko so v teocentrizmu vse osebe nujno imele versko vzgojo.
 5. V deizmu so zanikali dogodke, ki nimajo logične razlage, manjkajo. To upravičuje dejstvo, da po tem konceptu Bog obstaja, vendar vse naravne procese obdaja le z neko logiko, ki je človeku na voljo za znanje.
 6. V skladu z deizmom bi moralo biti vse življenje usmerjeno k interpretaciji sveta okoli sebe, ki je bil nekoč ustvarjen in obdarjen z osnovnimi Božjimi zakoni, ki pa ga je še bolj nadzoroval.

Na prvi pogled se zdi, da sta deizem in teocentrizem podobna. Imajo veliko število temeljnih razlik, ki jih je treba razumeti. To bo pomagalo izslediti glavne spremembe, ki so se v zgodovinskem razvoju soočile z različnimi pogledi na svet in kako so vsi vplivali na delovanje družbe. S tem je mogoče opisati in raziskati tudi sodobni svet.

Priporočena

Kakšna je razlika med črno in črno
2019
Klaritin in Zodak: kako se razlikujeta in kaj je bolje?
2019
Kako se park razlikuje od trga
2019