Kromosom in kromatin: kaj je in kako se razlikujeta?

Kromatin in kromosomi so vrste genetskih kompleksov, ki se lahko preoblikujejo drug v drugega. Njihova kemijska organizacija je podobna. Kompleks deoksiribonukleoproteinske DNA z proteinsko strukturo se nahaja na kemijski osnovi kromatina in kromosoma.

Koncept kromosoma in kromatina

Kromosom imenujemo element, ki je del celičnega jedra. Kromosom sodeluje pri oblikovanju strukture jedra. To je odlagališče DNK in zato informacije o dednem tipu o organizmu kot celoti. Linearna razporeditev genov označuje kromosome. Kromosom tvorijo kromatide. Kromatide predstavlja par vzdolžnih podenot. Vsaka od kromatid v določenem paru je po strukturi in strukturi popolnoma podobna drugi kromatidi. Osnova kromatid je molekula DNA, predstavljena v eni sami kopiji. Telomeri so končna mesta kromatid.

Kromosomi

Kromatin je snov, ki je del kromosoma. Lahko se izolira iz jeder rastlinskih ali živalskih celic. Za kromatin je značilna sposobnost intenzivnega obarvanja z jedrskimi barvili. Ko se celica začne deliti, kromatin preide v proces oblikovanja v prepoznavne strukture določene vrste, ki jih najdemo v kromosomih.

Skupne značilnosti kromatina in kromosomov

Skupnost teh konceptov je naslednja:

 1. Proces spiralne kromatine, med katero pride do končne tvorbe kromosoma.
 2. Poleg tega sta kromatin in kromosom dve strukturni in funkcionalni steni, ki nosita dedni material.

Podobnost kemijske osnove kromatina in kromosoma omogoča uporabo večplastnega pakiranja molekul, ki vsebujejo DNK z uporabo proteinov, zaradi česar se kromatin pretvori v kompaktno obliko.

Kromosomska razlika od kromatina

Razlike na ravni strukture

Kromosomi kot elementi celičnega jedra imajo naslednje posebne značilnosti, ki se razlikujejo od značilnosti kromatina:

 • Sposobnost samo-reprodukcije.
 • Prisotnost posamezne komponente, povezane s strukturnimi in funkcionalnimi lastnostmi.
 • Sposobnost shranjevanja posameznih lastnosti v nizu generacij.

Kromatin iz kromosoma se razlikuje po naslednjih parametrih:

 1. Je kompleksna, preurejena kombinacija RNA, DNA in proteinov.
 2. Je snov kromosomov.
 3. Nahaja se v celicah evkariontov.
 4. Je sestavljen nukleotidni fragment v prokariontih.
 5. S pomočjo svoje sestave ima sposobnost izvajanja genetskih informacij.
 6. Izvaja replikacijo in popravilo DNK.

Tipične razlike

Kromatin, za razliko od kromosomov, lahko obstaja v dveh značilnih sortah:

Heterochromatin je kromosom z zelo nizko ali popolnoma odsotno stopnjo funkcionalne aktivnosti. Heterochromatin je lahko tudi v obliki delov kromosomov. Zanj je značilna relativna kondenzacija, ki ni v celoti zastopana. Pod vplivom svetlobnega mikroskopa se vizualizira heterochromatin kot temno obarvane grudice.

Sukhromatin ima lastnosti, nasprotne tistim, ki jih ima heterochromatin. Predstavlja kromosome ali njihovo delno fragmentacijo, za katero je značilna nepopolna stopnja dekondenzacije. V smislu funkcionalnosti je euchromatin aktiven. Raven svetlobe ne razkriva euchromatina, še vedno je skoraj nepobarvana tudi pod njenim vplivom.

Značilnost kromatina v primerjavi s kromosomi je mogoče šteti za zmožnost enega izmed njenih tipov, heterochromatin, da se deli na dva strukturna elementa:

 1. Izbirni heterochromatin, ki ima sposobnost preoblikovanja v euhromatin.
 2. Konstruktiven tip heterohromatina, ki ni sposoben izvesti podobne transformacije v nobeni od celic.

Kromosomi in kromatin se lahko razlikujejo tudi po videzu. Kromatin predstavljajo gruče, granulirani elementi in nitaste strukture, na splošno pa lahko rečemo, da so to kompaktne regije kromosomov.

Kromosomi, ki so enota genskega materiala, imajo gosto strukturo.

Različna reakcija kromosoma in kromatina na barvanje. Kromatin je dovzeten le za nekatera barvila, vključno s karminom in hematoksilinom. Kromosomi so intenzivno obarvani, občutljivo reagirajo na barvni element.

Priporočena

Kakšna je razlika med pravnimi normami in družbenimi: opis in razlike
2019
UAZ Patriot ali Hover H3: primerjava in kaj je boljše
2019
Kaj je bolje, da izberete arbolit ali pene blok
2019