Poslovni in socialni zakup: opis in razlike

Socialno najemanje in komercialno najemanje sta dva pojma, ki sta neposredno povezana z najemom stanovanjskih nepremičnin. Številni potencialni najemniki poskušajo razumeti, katere so glavne razlike med obema vrstama pogodbenih razmerij in na kateri možnosti je priporočljivo ustaviti izbiro.

Odvetniki poskušajo ravnati v skladu z veljavno zakonodajo in opozoriti na pomembnost ne le priprava pogodb za najem stanovanj, temveč tudi priložnost, da razumejo, katere so glavne razlike. Pravna rešitev vprašanj o najemnih stanovanjih je resnično zanimiva za obe stranki.

Vrsta pogodb je določena s pravicami najemodajalca do bivalnega prostora, ker se lahko predmet, ki se daje v najem, privatizira, podeduje s sodno odločbo, darovano, pridobljeno, uradno ali prejeto med menjavo.

Najem socialnih stanovanj: kaj je to?

Družbena pogodba se izvršuje na podlagi 8. člena 60. člena Stanovanjskega zakonika Ruske federacije. Najemodajalec (lastnik stanovanja) mora najemniku (najemniku) dati predmet za začasno prebivanje z obveznim upoštevanjem določenih pogojev. Najemodajalec je lahko lastnik občinskega ali državnega stanovanja in v imenu sklada se pripravi pogodba za nadaljnje odnose, ki jih ureja posebnosti zakonodaje Ruske federacije.

Stanovanjska zakonodaja ne opredeljuje le pravice do najemnine za stanovanje, temveč tudi pogoje, ki jih je treba spoštovati. V večini primerov takšna razmerja pomenijo odsotnost strogih rokov za dokumentiranje vprašanj.

Komercialni najem: kaj je to?

Komercialno najemanje vključuje obvezno plačilo za nastanitev, o katerem sta se predhodno dogovorila najemnik in najemnik predlaganega objekta. Takšni odnosi se lahko kompenzirajo, vendar pa tudi sami skrivajo vzajemne koristi, ki jih je zabeležila vsaka od obeh strani.

Najpogosteje je lahko delodajalec le posameznik . Hkrati lahko pravna oseba sodeluje pri izvrševanju trgovinske pogodbe le, če bodo izbrani prostori uporabljeni za predvideni namen, ki vključuje bivanje ljudi.

Predmet komercialnega najema je lahko stanovanje, ločena hiša, ena soba. Torej naj bi uporabljali vsako izolirano sobo, primerno za začasno, a hkrati udobno bivanje.

Če se stanovanje obravnava v določeni stanovanjski stavbi, mora pogodba vključevati ne samo bivalne prostore, temveč tudi podporne strukture stavbe, območje popolne rabe.

Komercialno in socialno najemanje: kakšne so razlike?

  1. Komercialno najemanje se lahko uporablja za vse objekte stanovanjskega sklada. Socialno najemanje pomeni možnost uporabe predmetov, ki so vključeni samo v občinski ali državni sklad.
  2. Socialno zaposlovanje vključuje nedoločeno sklepanje pogodb. Hkrati se komercialno najemanje sklene za obdobje, ki ni daljše od petih let, po katerem se zahteva podaljšanje pogodbe v skladu z zadevnimi željami.
  3. Komercialno najemanje vedno vključuje prostovoljno interakcijo med obema stranema. Kadar lahko socialno najemni odnosi temeljijo na upravnem aktu, ki ga izdajo državni ali lokalni organi.
  4. Na podlagi socialnega najema je možno uporabiti ugodnosti za najemnino, preferencialni pogoji pa veljajo za vsako rezidenčno osebo na podlagi Stanovanjskega zakonika Ruske federacije. Komercialno najemanje ne pomeni racionalizacije življenjskega prostora in omejevanja višine najemnine, stranke pa morajo v podpisanem dokumentu navesti vse pomembne nianse njihove interakcije.
  5. Socialno pogodbo o zaposlitvi lahko podpišejo le bližnji sorodniki. Komercialni sporazumi omogočajo, da tudi nepovezani ljudje komunicirajo, ki nimajo nobene medsebojne povezave.
  6. Družbena pogodba vključuje zagotovitev drugih stanovanj, primernih za bivanje, po izselitvi. Komercialni odnosi ne zagotavljajo pomoči pri iskanju drugih predmetov za življenje.

Najem doma: kako se zaščititi?

  1. Vsekakor je treba preveriti vse dokumente za nastanitev. Hkrati je treba plačilo zagotoviti le ob prejemu, ker pogojni sporazumi ne morejo igrati pomembne vloge.
  2. Pogodba mora biti sklenjena ob upoštevanju številnih vidikov: navedite podatke o potnem listu vsake od obeh strank, točen naslov stanovanjskega objekta, navedite dokumente o lastništvu, razjasnite pogoje razmerja in višino najemnine za zadevno obdobje, vsa predplačila in zavarovanja, podrobnosti popravila. Samo tak dokument pridobi pravno veljavo.
  3. Pri prenosu stanovanj za najem morate izdati listino o prenosu s podrobnim opisom lastnosti stanovanja ali hiše, stanja pohištva, preprog, gospodinjskih aparatov. Dejanje prenosa bo preprečilo neprijetne in tvegane situacije, preprečilo nezaželene spore.
  4. Namestitev v vsakem primeru se lahko uporabi le za določen namen, ki je vnaprej določen s pogodbo. Upoštevati je treba vse življenjske pogoje, opisane v Stanovanjskem zakoniku Ruske federacije. Nedvomno je treba pogoje pogodbenega razmerja izvajati v praksi.

V vsakem primeru je treba upoštevati zgoraj navedene varnostne nasvete.

Priporočena

"Alflutop" ali "Hondrolon" - primerjava in pomeni boljša
2019
Kateri antiseptik je boljši od Octenisepta ali Miramistina?
2019
Kateri proizvajalec kozmetike je boljši od Liberderma ali Vichyja?
2019