Vektor in skalar - kako se razlikujeta?

V fiziki obstaja več kategorij količin: vektor in skalar.

Kaj je vektorska količina?

Velikost vektorja ima dve glavni značilnosti: smer in modul . Dva vektorja bosta enaka, če se njihova magnituda in smer ujemata. Za označevanje vrednosti vektorja se najpogosteje uporabljajo črke, nad katerimi je prikazana puščica. Kot primer vektorja lahko podamo silo, hitrost ali pospešek.

Da bi razumeli bistvo vektorske količine, jo je treba obravnavati z geometrijskega vidika. Vektor je segment, ki ima smer. Dolžina takega odseka korelira z vrednostjo njenega modula. Fizični primer vektorske količine je premik materialne točke, ki se giblje v prostoru. Parametri, kot so pospešek te točke, hitrost in sile, ki delujejo na to, elektromagnetno polje, bodo prav tako prikazane kot vektorske količine.

Če upoštevamo vektorsko količino ne glede na smer, lahko tak odsek izmerimo. Vendar bo dobljeni rezultat prikazal le delne lastnosti količine. Za njegovo popolno meritev je potrebno dopolniti vrednost z drugimi parametri usmerjenega segmenta.

V vektorski algebri obstaja koncept ničelnega vektorja . S tem konceptom je mišljena točka. Za smer ničelnega vektorja velja, da je nedefinirana. Za označevanje ničelnega vektorja se uporablja aritmetična ničla, natipkana v krepkem tisku.

Če analiziramo vse zgoraj navedeno, lahko sklepamo, da vsi usmerjeni segmenti definirajo vektorje. Dva segmenta bosta določila en vektor le, če sta enaka. Pri primerjavi vektorjev velja isto pravilo kot pri primerjanju skalarnih vrednosti. Enakost pomeni popolno ujemanje v vseh pogledih.

Kaj je skalarna vrednost?

Za razliko od vektorja ima skalarna količina samo en parameter - njegovo številčno vrednost . Treba je opozoriti, da ima lahko vrednost, ki se analizira, pozitivno številčno vrednost in negativno vrednost.

Primer je masa, napetost, frekvenca ali temperatura. S takšnimi vrednostmi lahko izvajate različne aritmetične operacije: seštevanje, deljenje, odštevanje, množenje. Za skalarno količino takšna značilnost kot smer ni bistvena.

Skalarna vrednost se meri z numerično vrednostjo, tako da se lahko prikaže na koordinatni osi. Na primer, zelo pogosto gradimo os poti, temperaturo ali čas.

Glavne razlike med skalarnimi in vektorskimi vrednostmi

Iz zgornjih opisov je razvidno, da je glavna razlika med vektorskimi in skalarnimi vektorskimi veličinami v njihovih značilnostih . Velikost vektorja ima smer in modul, skalar pa ima samo numerično vrednost. Seveda je mogoče izmeriti vektorsko količino, kot skalarno, vendar ta značilnost ne bo popolna, saj ni smeri.

Da bi jasneje predstavili razliko med skalarjem in vektorjem, bi morali dati primer. Če želite to narediti, vzemite področje znanja, kot je klimatologija . Če rečemo, da veter piha s hitrostjo 8 metrov na sekundo, se uvede skalarna količina. Če pa rečete, da severni veter piha s hitrostjo 8 metrov na sekundo, se bomo osredotočili na vektorsko vrednost.

Vektorji igrajo veliko vlogo v sodobni matematiki, pa tudi na mnogih področjih mehanike in fizike. Večino fizičnih količin lahko predstavimo kot vektorje. To vam omogoča, da posplošite in znatno poenostavite uporabljene formule in rezultate. Pogosto se vektorske vrednosti in vektorji identificirajo med seboj. Na primer, v fiziki lahko slišite, da je hitrost ali sila vektor.

Nekatere formule vektorske algebre se uporabljajo na področjih znanosti kot:

  1. Mat.
  2. Kinematika.
  3. Obsevanje in električna razsvetljava.
  4. Uporabna mehanika.
  5. Hidravlika
  6. Električni avtomobili.
  7. Teoretična mehanika.
  8. Fizika

Jasno razumevanje razlike med vektorsko in skalarno vrednostjo bo strokovnjakom omogočilo reševanje kompleksnih problemov in podrobnejšo opredelitev uporabljenih podatkov.

Priporočena

Kaj je bolje Diflucan ali Pimafucin - primerjamo in izbiramo
2019
Heparinska mazilo in hepatrombin G: kako se razlikujeta in kaj je boljše
2019
Kateri format je boljši od AAC ali MP3?
2019